Organik tarım ve üretim faaliyetlerini düzenleyen 2092/91 sayılı yönetmelik 24 Haziran 1991 tarihinde Avrupa Birliği’nde, Türkiye’den sertifikalı organik tarım ve işlenmiş ürünlerin ihracatının gerçekleşebilmesi ve Avrupa Birliği’ndeki mevzuata uyum sağlamak adına Sertifikalı Organik Ürünlerin üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 5262 sayılı ‘Organik Tarım Kanunu’ 03.12.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış, kanun gereği ‘Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ 10.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.