Sertifikalı Organik Ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesine yönelik tüketicilerin hakları 03.12.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış, 10.06.2005 tarihinde ‘Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ ile uygulamaya girmiştir. Üretici, tüketici hakları kanun ve yönetmeliklerle korunmaktadır. Bir ürünün Sertifikalı Organik özellikler taşıyıp taşımadığı akredite laboratuvarlardan alınan raporlar ve alınan raporların sonuçlarını kanunlar çerçevesinde değerlendirme yetkisine sahip ‘Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları’ belirler.